Regulamin

Pamiętaj, że udział w wydarzeniach oznacza akceptację regulaminu.  Znajdują się w nim m.in. informacje o zgodzie na publikowanie zdjęć z wykorzystaniem wizerunku uczestników, zasady dotyczące opieki nad osobami niepełnoletnimi oraz zasady zachowania podczas wydarzeń. Chcesz wziąć udział w Festiwalu? Koniecznie przeczytaj!

Zadbaliśmy o Twój komfort i zajmie to Tobie zaledwie 3 minuty.

Regulamin dla uczestników

XXVII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

§ 1 Organizator

 1. Głównym organizatorem projektu popularyzującego naukę pod nazwą XXVII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki (dalej jako Festiwal) jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dalej jako Główny Organizator).
 2. Tematy i formy imprez Festiwalowych proponowane są przez naukowców oraz studentów reprezentujących poznańskie publiczne uniwersytety i akademie.
 3. Poznański Festiwal Nauki i Sztuki odbędzie się w dniach od 15 do 20 kwietnia 2024 r.

Współorganizatorzy:

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu,
 • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu,
 • Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu,
 • Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Politechnika Poznańska,
 • Laboratorium Wyobraźni PPNT.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Nadrzędnym celem projektu jest spotkanie na wspólnej, naukowo-kulturalno-artystycznej płaszczyźnie, środowiska akademickiego miasta Poznania i społeczności Wielkopolski oraz wszystkich miłośników nauki i sztuki, którzy przybędą do Poznania oraz skorzystają z oferty online, aby wziąć udział w Festiwalu.
 2. Podczas Festiwalu zajęcia odbywają się na terenie poznańskich uczelni partnerskich Festiwalu, Laboratorium Wyobraźni oraz miejscowego oddziału Polskiej Akademii Nauk, każdy z podmiotów wymienionych w § 1 odpowiada za organizację i przebieg zajęć organizowanych na jego terenie, natomiast organizator wymieniony w § 1 ust. 1 (Główny Organizator) odpowiada za koordynację działań pomiędzy pozostałymi podmiotami oraz promocję Festiwalu.
 3. Program Festiwalu, po ustaleniu z Współorganizatorami, umieszczany jest przez Organizatora Głównego na stronie internetowej www.festiwal.amu.edu.pl nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem Festiwalu.
 4. Organizator informuje, że podczas Festiwalu będą wykonywane zdjęcia i filmy, które zostaną opublikowane na stronie internetowej www.festiwal.amu.edu.pl, na stronach internetowych uczelni i jednostek współorganizujących Festiwal, na profilu facebook.com/PFNiS oraz profilach facebook.com uczelni i jednostek współorganizujących Festiwal, na profilu https://www.instagram.com/pfnis/, na profilach www.instagram.com uczelni i jednostek współorganizujących Festiwal w materiałach promocyjnych i materiałach prasowych dotyczących projektu.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Festiwalu

 1. Udział w imprezach organizowanych w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki jest BEZPŁATNY.
 2. Udział w poszczególnych imprezach festiwalowych ograniczają wyznaczony przez organizatorów wydarzenia limit miejsc i kategoria wiekowa.
 3. W Festiwalu mogą wziąć udział zarówno osoby indywidualne, jak i zorganizowane grupy.
 4. Wstęp na imprezy Festiwalowe jest wolny po wcześniejszej rejestracji. W razie wyznaczenia przez organizatora wydarzenia limitu miejsc, decyduje kolejność przybycia lub w przypadku imprez wymagających wcześniejszej rezerwacji miejsca –informacja od organizatora o przyznaniu miejsc.
 5. Organizatorzy poszczególnych imprez Festiwalowych mogą wymagać wcześniejszej rejestracji na przygotowywane przez siebie wydarzenia. Informacja o wymogu rejestracji będzie zamieszczona na stronie internetowej www.festiwal.amu.edu.pl w miejscu wskazanym do rejestracji.
 6. Dokonanie rejestracji na wydarzenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z Polityką prywatności https://festiwal.amu.edu.pl/o-festiwalu/polityka-prywatnosci/ i akceptacją wynikających z niej zasad.

§ 4 Prawa i obowiązki uczestników Festiwalu

 1. Uczestnikiem wydarzeń Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki może być każdy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.
 2. Uczestnicy imprez Festiwalowych powinni zachowywać się zgodnie z zasadami dobrego wychowania i współżycia społecznego oraz przestrzegać obowiązujących przepisów.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Festiwalu tylko pod opieką osób dorosłych.
 4. Zakazane jest podejmowanie przez uczestników jakichkolwiek działań mogących naruszyć prawa osób trzecich, Głównego Organizatora lub Współorganizatorów.

§ 5 Bezpieczeństwo

 1. Nauczyciele/opiekunowie biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników niepełnoletnich w czasie podróży na imprezy festiwalowe, w trakcie trwania Festiwalu oraz w czasie podróży powrotnej po zakończeniu wydarzenia.
 2. Uczestnicy Festiwalu są zobowiązani do stosowania się do poleceń organizatorów, animatorów wydarzeń i wolontariuszy.
 3. Główny Organizator oraz Współorganizatorzy Festiwalu nie odpowiadają za szkody poniesione przez uczestników Festiwalu powstałe w wyniku wyłącznych działań lub zaniechań podmiotów trzecich, na których działanie organizator nie ma wpływu.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Główny Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia Festiwalu w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.

 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Festiwalu.

 3. Główny Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej Festiwalu.

Zapraszamy serdecznie!

Organizatorzy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.​
Więcej
Skip to content