Obraz ma moc!

Obraz ma moc!

30 października 2020 | nauki społeczne

Wykorzystanie kart metaforycznych w pracy z młodzieżą

Podziel się:

Rysunek był/jest jedną z podstawowych form wyrazu, a zatem i komunikacji dla człowieka. Każdy obraz wywołuje określone refleksje w odbiorcach i niejednokrotnie zachęca do ich wyrażania. Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z przykładowymi ćwiczeniami wykorzystującymi karty metaforyczne w pracy z młodzieżą. Zostaną one przedstawione jako metody rozwijające refleksyjność młodych ludzi, ich samowiedzę oraz otwartość na nowe doświadczenia, które w konsekwencji rozbudzają w nich motywację do podejmowania różnych przedsięwzięć. Tematyka warsztatów adresowana jest przede wszystkim do studentów, którzy w przyszłości będą mieli kontakt z młodzieżą w swojej pracy zawodowej, jak i również do osób aktywnych zawodowo zainteresowanych poszerzaniem swojego warsztatu pracy.

Dr Lucyna Myszka-Strychalska związana jest z Zakładem Socjopedagogicznych Problemów Młodzieży na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznawaniu. Jej zainteresowania badawcze zogniskowane są wokół młodzieży, jej dylematów tożsamościowych oraz partycypacji w przestrzeni społeczno-kulturowej. Szczególnemu oglądowi poddaje ona młodych ludzi planujących swoją przyszłość zawodową i ich ukierunkowania w karierze. Dr Lucyna Myszka-Strychalska posiada także praktyczne doświadczenie w pracy z młodzieżą jako socjoterapeutka.