Mapuj klimat! Bądź aktywny!

Mapuj klimat! Bądź aktywny!

13 listopada 2020 | ekologia i klimat

film edukacyjny

Podziel się:

Podczas prezentacji skupimy się na przedstawieniu informacji o międzynarodowym projekcie społecznym TeRRIFICA – Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action (Odpowiedzialne badania i innowacje zorientowane terytorialnie i wspierające innowacyjne działania na rzecz klimatu, https://terrifica.eu/). Jest on realizowany przez ośmiu partnerów w sześciu regionach pilotażowych leżących w Hiszpanii, Francji, Niemczech, Serbii, Polsce i na Białorusi. W Polsce obszar badań stanowi Aglomeracja Poznańska a koordynacją działań zajmuje się zespół pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Głównym celem projektu jest wzmocnienie współdziałania w społeczeństwie na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji oraz współtworzenia rozwiązań lokalnych problemów klimatycznych. W tym kontekście istotę projektu stanowi współpraca z wieloma różnymi aktorami: mieszkańcami regionów, organizacjami pozarządowymi, naukowcami, nauczycielami, studentami, uczniami, przedsiębiorcami czy przedstawicielami władz.

Jednym z najważniejszych osiągnięć projektu TeRRIFICA jest innowacyjne narzędzie internetowe do mapowania efektów zmian klimatu – „Mapuj Klimat”.

To swoista interaktywna mapa, na której można zaznaczać lokalizacje, w których odczuwane są skutki zmian klimatu, zarówno negatywne jak i pozytywne. Podczas prezentacji będziemy starać się przybliżyć ideę mapowania zmian klimatu, omówimy podstawowe funkcjonalności narzędzia i zademonstrujemy jego działanie, a także będziemy zachęcać każdego do aktywnego włączenia się w akcję.

Autorzy: dr hab. Paweł Churski, dr Joanna Morawska-Jancelewicz, dr Piotr Lupa, dr Tomasz Herodowicz, mgr inż. Patryk Kaczmarek, prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, prof. UAM dr hab. Katarzyna Fagiewicz

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM