Czy żyjemy w uporządkowanym świecie?

Czy żyjemy w uporządkowanym świecie?

3 listopada 2020 | chemia

wykład online

Podziel się:

Rozważania profesora chemii na temat porządku świata widocznego nie tylko w kulturze, sztuce i przyrodzie, ale także w cząsteczkach chemii. Prof. Henryk Koroniak z Zakładu Syntezy i Struktury Związków Organicznych na Wydziale Chemii UAM na co dzień zajmuje się syntezą i fizykochemicznymi badaniami związków organicznych, jednak poza spostrzeżeniami natury chemicznej, dostrzega w nich i w całym świecie także odblask innego życia – transcendentnego oraz obraz Stwórcy. W swoich rozważaniach nawiązuje też do zaburzenia porządku i chaosu także widocznego we współczesnym świecie.

Autor: prof. dr hab. Henryk Koroniak

Wydział Chemii UAM