Antropocen – co to za zwierz?

Antropocen – co to za zwierz?

6 listopada 2020 | geologia

film edukacyjny

Podziel się:

W 2000 roku Paul Crutzen, holenderski chemika i meteorolog, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 1995 roku zaproponował wyróżnienie w chronologii dziejów ziemi epoki, którą nazwał antropocenem.

Antropocen miałaby się charakteryzować szczególnym, wyraźnym wpływem człowieka na stan świata, jako planety. Zdaniem Crutzena i współpracującego z nim Eugene Stoermera, liczne procesy naturalne oraz warunki środowiskowe zostały zmienione pod wpływem działania człowieka.

Żyjemy w epoce ziemi, w której człowiek jest istotnym czynnikiem geologicznym. Czy możemy ogłosić nową epokę geologiczną – antropocen, czyli epokę człowieka?

Zapraszamy na wykład dr Maciej Kijko

Instytut Kulturoznawstwa UAM