Sprężyste, zielone i odchudzone łańcuchy dostaw

Sprężyste, zielone i odchudzone łańcuchy dostaw

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z zasadami tworzenia łańcuchów odchudzonych, prośrodowiskowych i odpornych na zakłócenia oraz zaprojektować je w grupach roboczych z wykorzystaniem metody burzy mózgów.

Kiedy: 23/04/2018
11:20 - 12:05
Gdzie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 12, 61-875 Poznań budynek B, sala 113
Kategoria wiekowa: Dla nastolatków
Brak wolnych miejsc
Podziel się:

Opis wydarzenia

Zajęcia skierowane są do osób, które zainteresowane są zawodem logistyka, czyli jednym z najbardziej potrzebnych, popularnych i dochodowych zawodów na świecie.

W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się jak budować łańcuch przepływu towarów aby spełniał kryteria prośrodowiskowe, prooszczędnościowe i był odporny na zakłócenia.

Zdobytą wiedzę słuchacze będą mieli możliwość wykorzystać w części warsztatowej. W małych grupach dyskusyjnych pod okiem koordynatora będą projektowali działania scalające idee wszystkich trzech wymienionych typów łańcucha dostaw. Obszar analiz dotyczyć będzie zarówno aspektów logistycznych, tj. transportu, zapasów, magazynowania, aspektów strategicznych, dotyczących budowy relacji z dostawcami i odbiorcami, jak również odnoszących się do przedmiotu przepływu, czyli do produktów i opakowań.

organizator:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prowadzący: