Nieporządek w papierach – zasady odpowiedzialności karnej a czyny popełniane przez dzieci i młodzież

Nieporządek w papierach – zasady odpowiedzialności karnej a czyny popełniane przez dzieci i młodzież

Zasady odpowiedzialności karnej będą skonfrontowane z czynami zabronionymi popełnianymi przez dzieci i młodzież

Kiedy: 25/04/2018
11:00 - 12:00
Gdzie: Wydział Prawa i Administracji UAM, Al. Niepodległości 53, CIN, s. 4.7
Typ imprezy: Wykłady
Dziedzina: prawo
Limit miejsc: 100
Podziel się:

Opis wydarzenia

Wykład poświęcony zasadom odpowiedzialności karnej. Omówione zostaną przesłanki, które należy spełnić, aby zostać do takiej odpowiedzialności pociągniętym. Zasady ogólne będą skonfrontowane z czynami zabronionymi popełnianymi przez dzieci i młodzież. Wskazane zostaną wymogi odpowiedzialności karnej małoletnich. Zachowania przestępne dzieci i młodzieży oceniane będą przez pryzmat teorii społecznego uczenia się Alberta Bandury.

Koordynator: dr Michał Urbańczyk
E-mail: mur@amu.edu.pl

organizator:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prowadzący:

Wydarzenia

Data: 2018-04-25 Godzina: 11:00 - 12:00