Najmniejsze języki Rzeczypospolitej

Najmniejsze języki Rzeczypospolitej

Festiwal Krótkich Form Naukowych: Język

Kiedy: 25/04/2018
10:00 - 10:15
Gdzie: Wydział Neofilologii UAM, al. Niepodległości 4, sala C3
Kategoria wiekowa: Dla wszystkich
Dziedzina: języki obce
Limit miejsc: 120
Podziel się:

Opis wydarzenia

W Polsce, choć wydaje się ona krajem jednolitym językowo i kulturowo, wciąż można spotkać potomków dawnych osadników z terenów niemieckojęzycznych, którzy przybyli na Śląsk już w średniowieczu.
Przemiany polityczne w Polsce po II wojnie światowej, w tym ustalenie granicy na Odrze i Nysie, spowodowały wykształcenie się nowego krajobrazu językowego na Śląsku, gdzie oprócz języka niemieckiego standardowego oraz innych odmian lokalnych, przymusowo zaczął funkcjonować język polski, w wyniku czego odmiany te zaczęły zanikać.
W wystąpieniu zostaną przedstawione dwie śląskie społeczności, posługujące się do dziś owymi odmianami: jedną z Wałbrzycha i jedną z Hałcnowa, ich historia oraz rozwój aż do czasów współczesnych. Główną część wystąpienia stanowić będą prezentacje nagrań obu odmian. W podsumowaniu zostaną krótko porównane oba systemy i zostanie określony ich status w językoznawstwie oraz relacja genetyczna do języka niemieckiego.

organizator:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prowadzący:

Wydarzenia

Data: 2018-04-25 Godzina: 10:00 - 10:15