Młodzież i młodzi dorośli w kulturze lęku. Dialog motywujący w zaburzeniach lękowych a zmiana w życiu

Młodzież i młodzi dorośli w kulturze lęku. Dialog motywujący w zaburzeniach lękowych a zmiana w życiu

Celem warsztatu będzie ukazanie roli i znaczenia dialogu motywującego, który może dostarczyć skutecznych narzędzi pozwalających na pokonanie ujawniających się w stanach lękowych

Kiedy: 25/04/2018
13:15 - 15:15
Gdzie: Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, ul. Szamarzewskiego 89, bud D., sala 020
Kategoria wiekowa: Dla dorosłych
Limit miejsc: 25
Podziel się:

Opis wydarzenia

Warsztat koncentrować się będzie na „osiowym”, zasadniczym wyznaczniku współczesnej kultury, jakim wydaje się być lęk. Jest on nieodłącznie związany ze stresem, którego objawy – napięcie, wewnętrzne konflikty, dysonans poznawczy, kumulują się w nieumiejętności poradzenia sobie prze młodzież i młodych dorosłych z wymaganiami stawianymi przez otoczenie, z opanowaniem sytuacji, w których się znajdują oraz kształtowaniem relacji z innymi i sobą. Celem warsztatu będzie ukazanie roli i znaczenia dialogu motywującego, który może dostarczyć skutecznych narzędzi pozwalających na pokonanie ujawniających się w stanach lękowych sprzecznych emocji i służyć zbudowaniu wewnętrznej motywacji do przeprowadzenia zmiany w życiu. Uczestnicy zdobędą umiejętności wzmacniania wewnętrznej motywacji do zmiany zachowania, poznają zasady i metody prowadzenia dialogu motywującego.

Warsztat dla studentów i dorosłych.

organizator:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prowadzący:

Wydarzenia

Data: 2018-04-25 Godzina: 13:15 - 15:15