Juryslingwista – filolog, czy prawnik?

Juryslingwista – filolog, czy prawnik?

Festiwal Krótkich Form Naukowych: Translatoryka

Kiedy: 25/04/2018
12:15 - 12:30
Gdzie: Wydział Neofilologii UAM, al. Niepodległości 4, sala C3
Kategoria wiekowa: Dla wszystkich
Dziedzina: języki obce
Limit miejsc: 120
Podziel się:

Opis wydarzenia

Juryslingwistyka, jak wskazuje sama nazwa wskazuje (łac. ius, iuris – prawo, lingua, ae – język) to dziedzina językoznawstwa zajmująca się badaniem obecności i użycia języka w dziedzinie prawa. Spektrum zainteresowania juryslingwistyki jest bardzo szerokie, począwszy od sporządzania ustaw, poprzez interpretacje przepisów prawnych, tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych na analizie językowej dowodów w postępowaniach sądowych (językoznawstwo sądowe) kończąc.
Celem prezentacji jest przybliżenie przedmiotu badań juryslingwistycznych, metod wykorzystywanych do ich realizacji oraz aplikacji wyników do praktyki zawodowej filologów.
Prezentacja ma charakter praktyczny, tzn. opierać będzie się na przykładach oraz współudziale słuchaczy. Zawiera wprowadzenie do podstawowych zagadnień z obszaru juryslingwistyki, z uwzględnieniem badań porównawczych interlingwalnych i interlegalnych. W dalszej kolejności opisany zostanie warsztat juryslingwisty oraz obszary wykorzystania wiedzy i praktyki juryslingwistycznej. Analizowany materiał dotyczyć będzie języka polskiego z uwzględnieniem innych języków, np. angielski, hiszpański, czy grecki.

organizator:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prowadzący:

Wydarzenia

Data: 2018-04-25 Godzina: 12:15 - 12:30