JAK ROZPOZNAĆ ZDROWY LUB TOKSYCZNY ZWIĄZEK?

JAK ROZPOZNAĆ ZDROWY LUB TOKSYCZNY ZWIĄZEK?

- mini-warsztaty dla młodzieży (i nie tylko)

Kiedy: do 28 lutego
08:00 - 17:30
Gdzie: online
Kategoria wiekowa: Dla wszystkich
Typ imprezy: trwające
Dziedzina: psychologia
Wstęp wolny
Podziel się:

Opis wydarzenia

Warsztat JAK ROZPOZNAĆ ZDROWY LUB TOKSYCZNY ZWIĄZEK? został przygotowany na podstawie programu warsztatów opracowanych w ramach projektu “Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence” (GEAR against IPV) (JLS/2008/DAP3/AG/1258) w programie Unii Europejskiej DAPHNE III.

Warsztaty “GEAR against IPV” realizowane są przez organizację the European Anti-Violence Network https://www.antiviolence-net.eu/index_EN.hhtml, której celem jest prowadzenie edukacji w obszarze prewencji przemocy w związkach ze względu na płeć oraz promocja równości płci. Jak dotąd, warsztaty “GEAR against IPV” zostały przeprowadzone, mi.in. w Austrii, Grecji, Niemczech oraz Hiszpanii.

Liczne badania wskazują, iż dobre, satysfakcjonujące relacje pozytywnie wpływają na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Tym samym, wiedza na temat tego, jakie związki są dla nas dobre, a jakie są toksyczne to pierwszy, ale bardzo ważny krok na drodze do zrozumienia tego, jak relacje wpływają na nasze zdrowie.

Przygotowane warsztaty, w trakcie których nie zabraknie ćwiczeń oraz quizów, stanowią doskonałą okazję dla zdobycia wiedzy na temat tego, jak odróżnić zdrowy związek od związku toksycznego. W czasie warsztatów odpowiemy na takie ważne pytania, jak Czym jest miłość?; Co sprawia, że związek jest udany? oraz Jakie są sygnały ostrzegawcze toksycznego związku? W trakcie warsztatów przydadzą się także czyste kartki oraz kredki i/lub pisaki.

Warsztat poprowadzą studentki IV roku psychologii – członkinie Koła Psychologii Relacji Interpersonalnych (KPRI), działającego na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu.

 

 

Zapraszamy po warsztatach na QUIZ:  https://kahoot.it/challenge/f055c8e0-9eb4-4935-bfd4-4265c84e35b1_1607596271715