Habent sua fata linguae, czyli o tym, że wszyscy mamy język i co się z nim dzieje

Habent sua fata linguae, czyli o tym, że wszyscy mamy język i co się z nim dzieje

Festiwal Krótkich Form Naukowych: Komunikacja

Kiedy: 25/04/2018
11:00 - 11:15
Gdzie: Wydział Neofilologii UAM, al. Niepodległości 4, sala C3
Kategoria wiekowa: Dla wszystkich
Dziedzina: języki obce
Limit miejsc: 120
Podziel się:

Opis wydarzenia

Prezentacja skupia się na przedstawieniu języka jako systemu komunikacyjnego człowieka w perspektywie ekolingwistycznej. Język jest tutaj przedstawiony jako żywy organizm, do którego zaistnienia konieczny jest zarówno substrat biologiczny (środowisko wewnętrzne, czyli mózg i odpowiedni system percepcyjno-motoryczny) jak i odpowiednio intensywne interakcje międzyludzkie (środowisko zewnętrzne). Język , jak każdy żywy organizm, żyje i jako taki: rozwija się osobniczo, obejmuje swoim zasięgiem określoną rzeczywistość, jest ‚rozsiewany’, utrzymywany i pielęgnowany, łączy komunikatorów w sieciach kulturowo-językowo-komunikacyjnych, używany jest w określonych porządkach komunikacyjnych (ustnym, graficznym, hybrydowym), kontaktuje się z innymi językami zarówno w sposób konfrontacyjny (konkurencja) jak i niekonfrontacyjny (współpraca), stara się zachować swoją tężyznę, ‚umiera’ w określonych warunkach biologiczno-kulturowo-społecznych, jest często rewitalizowany (podlega akcjom ratunkowym na dłuższą i krótszą metę). Najlepiej oddaje jego ‚los’ łacińska sentencja: Habent sua fata linguae.

organizator:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prowadzący:

Wydarzenia

Data: 2018-04-25 Godzina: 11:00 - 11:15