Granice dialogu – naiwność i konsensus

Granice dialogu – naiwność i konsensus

Przyjrzymy się próbom podejmowania dialogu między osobami oraz grupami/ruchami społecznymi i wyodrębnimy dwa główne zagrożenia owych prób – naiwność oraz tyranię konsensusu. Odsłonimy prawdziwe oblicze kompromisu.

Kiedy: 25/04/2018
14:00 - 14:45
Gdzie: Wydział Nauk Społecznych UAM, Kampus Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89, budynek E, sala A
Typ imprezy: Wykłady
Limit miejsc: 120
Podziel się:

Opis wydarzenia

W wykładzie proponujemy rozważenie alternatywy, którą ujmujemy jako opozycję między społeczeństwem dialogu a społeczeństwem wrogości. Gdy Jacek Kuroń pisał o współczesnych perspektywach i zadaniach ruchu rewolucji edukacyjnej podkreślał, iż zadaniem najważniejszym pozostaje wspólne tworzenie ładu wolności. Jeżeli w przytoczonej frazie nacisk wyjątkowy położymy na słowo wspólne, (choćby tylko ze względu na krwawe – i, chcielibyśmy napisać, pouczające – doświadczenia historii najnowszej), wówczas rola szczególna przypadnie wszelkim próbom podejmowania dialogu między osobami oraz grupami czy ruchami społecznymi. W naszym wykładzie wskazujemy na dwa główne zagrożenia owych prób – naiwność oraz tyranię konsensusu. Zlekceważenie wspomnianych zagrożeń prowadzi do szeregu niepowodzeń i, ostatecznie, do zniewolenia podmiotów usiłujących realizować zróżnicowane projekty ładu wolności. W tym kontekście fundamentalnym punktem odniesienia jest dla nas tradycja latynoamerykańskiej filozofii wyzwolenia.

Na wykład zapraszamy nastolatków (15-18 lat) i dorosłych.

 

Koordynator: Agnieszka Jeleń
E-mail: agnieszka.jelen@amu.edu.pl

 

Wydarzenia

Data: 2018-04-25 Godzina: 14:00 - 14:45