Naukowcy

Naukowcy

Czyli prowadzący wydarzenia naukowcy i studenci

"mgr Roksana Kruć; dr Magdalena Matusiak"

Adam Berezowski

Adam Kaczorowski

Adrian Zgórski

Adriana Grabowska

Adrianna Baranowska

Adrianna Krawiec

Agata Przybyłowska

Agnieszka Danielewicz

Agnieszka Kaczyńska

Agnieszka Koszczoł

Agnieszka Agnieszka Rybarczyk

Biblioteka Uniwersytecka, Kierownik Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów