Naukowcy

Naukowcy

Czyli prowadzący wydarzenia naukowcy i studenci

Marta Bąkiewicz

Adiunkt w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym

Dr Agnieszka Zgrzywa

Piotr dr hab. Piotr Rzymski

adiunkt

Dr Jan Zgrzywa

dr Sebastian Kuczyński

Sebastian dr Sebastian Kuczyński

kierownik pracowni Kosmetologii Praktycznej

Aleksandra Ibragimow

Adiunkt w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym

IFMSA

Astrid Kapler

Kierownik Lektoratu Języków Obcych w Collegium Polonicum w Słubicach

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Protetyki Słuchu