Woźniak

Woźniak

starszy wykładowca w Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii Wydziału Fizyki UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Zenon Woźniak pracuje na stanowisku starszego wykładowcy w Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii Wydziału Fizyki UAM. Jest kierownikiem Zespołu Dydaktycznego ds. kierunku Optometria oraz koordynatorem specjalności Optyka Okularowa z Optometrią na kierunku Biofizyka. Na powyższych kierunkach prowadzi zajęcia z takich przedmiotów specjalistycznych jak Optyka fizjologiczna (optyka oka), optyka geometryczna i fizyczna oraz moduł technologii okularowej. Dr Zenon Woźniak jest autorem licznych publikacji naukowych z dziedziny optyki i kontaktologii. Od wielu lat jest aktywnym popularyzatorem nauki. Jest członkiem Komitetu Organizacyjnego takich przedsięwzięć popularyzujących naukę, jak Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Wykłady Otwarte i Noc Naukowców na Wydziale Fizyki UAM.