Zawadzki WFiz

Zawadzki WFiz

Zakład Biofizyki Molekularnej, Wydział Fizyki UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Paweł Zawadzki pracuje w Zakładzie Biofizyki Molekularnej, Wydział Fizyki UAM. Wykorzystuje narzędzia fizyczne do badania procesów biologicznych, naprawy DNA w procesach mutagenezy oraz w rozwoju nowotworów.