dr Aldona Zańko

dr Aldona Zańko

adiunkt

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Studiowała filologię duńską Katedrze Skandynawistyki UAM. Jest laureatką pierwszej edycji programu grantowego ETIUDA pod patronatem Narodowego Centrum Nauki (2013). Kilkukrotnie odbywała kwerendy oraz staże badawcze w Instytucie Nordystyki Uniwersytetu Kopenhaskiego. W 2014 roku uzyskała stopień doktora w zakresie literaturoznawstwa skandynawskiego, na postawie rozprawy poświęconej związkom duńskiej literatury najnowszej z ze światową tradycją literacką XX w., na przykładzie gatunku: krótka forma prozatorska. Rozprawa została opublikowana w formie książkowej. Interesuje ją intertekstualność i dialogiczny wymiar literatury skandynawskiej, ze szczególnym uwzględnieniem baśni Andersena. W swych badaniach posługuje się metodą komparatystyczną.

25 kwietnia
Nowe szaty Andersena – znane baśnie we współczesnych odsłonach