Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

24 kwietnia
Sprawdzanie umiejętności psychomotorycznych