mgr Monika Wojtysiak

mgr Monika Wojtysiak

doktorantka

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Mgr Monika Wojtysiak jest absolwentką filologii hiszpańskiej, obecnie doktorantką w Instytucie Filologii Romańskiej w Zakładzie Literatury Hiszpańskiej i Iberoamerykańskiej. Do jej zainteresowań naukowo- dydaktycznych należą: literatura iberoamerykańska – zwłaszcza literatura faktu, literatura obozowa – oraz nauczanie języka hiszpańskiego. Obecnie, w swoich badaniach do pracy doktorskiej koncentruje się na wybranych chilijskich utworach dwudziestowiecznych, aby dokonać analizy zależności między polityczną opresją a różnymi formami inności oraz szaleństwa.

25 kwietnia
Las Fallas: Święto Ognia w Walencji