Wojtkowiak WFiz

Wojtkowiak WFiz

Zakład Fizyki Komputerowej, Wydział Fizyki UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Mgr Zbigniew Wojtkowiak jest doktorantem w Zakładzie Fizyki Komputerowej Wydziału Fizyki UAM. W swoich badaniach złożonych spinowych układów sieciowych wykorzystuje eksperymenty komputerowe o dużej skali, które rozszerzył o autorski algorytm klastrowy. Dotychczas opublikował 2 prace w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Ma również spore osiągnięcia w upowszechnianiu nauki i jej popularyzacji.

26 kwietnia
Dualizm korpuskularno-falowy światła i materii można pogodzić