Wojewoda

Wojewoda

doktorantka

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Doktorantka na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu w zakładzie Historii Wychowania. Badawczo zainteresowana rekwizytami do gier oraz zabawkami z różnych epok. Napisała pracę dyplomową na temat: „Rekwizyty do gier i zabawki średniowieczne w wybranych muzeach w Polsce”. Od ponad 10 lat zajmuje się rekonstrukcją historyczną kultury materialnej późnego średniowiecza, działa w „Poczcie Rycerskim Wojewody Poznańskiego Sędziwoja z Ostroroga Herbu Nałęcz”. Zawodo pracuje jako nauczyciel w Dwujęzycznym Przedszkolu Polsko-Niemieckim Ene due Rabe oraz jako nauczyciel niemieckojęzyczny prowadzi zajęcia „Świetlicy Niemieckiej” – w ramach projektu realizowanego w Szkole Podstawowej nr 22 w Poznaniu przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM, Dwujęzyczne Przedszkole Polsko-Niemieckie Ene due Rabe oraz Szkołę Podstawową nr 22 w Poznaniu.

25 kwietnia
Warsztaty średniowieczne