Wnuk

Wnuk

doktorant

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Artysta wizualny, nauczyciel, performer, trickster; działający pomiędzy definicjami, tworzy instalacje, video-art, rysuje, prowadzi warsztaty. Magister sztuki po kierunku: Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, specjalność działania multimedialne (PR w Radomiu, 2006) oraz Realizacji obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, specjalność fotografia, aneks z rzeźby i działań przestrzennych (ASP w Poznaniu, 2010). W latach 2009-2011 był asystentem IV Pracowni Fotografii na Wydziale Komunikacji Multimedialnej UAP. Doktorant na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, a także prowadzi zajęcia na kierunku: Media Interaktywne i Widowiska na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

25 kwietnia
„Co widać. Prezentacja prac uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach”