Tylczyński

Tylczyński

Profesor zw. w Zakładzie Fizyki Kryształów Wydziału Fizyki UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Prof. dr hab. Zbigniew Tylczyński pracuje w Zakładzie Fizyki Kryształów Wydziału Fizyki UAM. Zainteresowania: otrzymywanie monokryształów; badanie ich własności dielektrycznych, piezoelektrycznych i sprężystych; analizowanie przemian prowadzących do faz uporządkowanych: ferroelektrycznych czy ferroelastycznych.

26 kwietnia
Piękno symetrii i porządek