prof. zw. dr. hab. Krystyna Tuszyńska

prof. zw. dr. hab. Krystyna Tuszyńska

profesor zwyczajny

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Z wykształcenia filolog klasyczny i historyk filozofii, hellenistka. Jej zainteresowania z zakresu starożytnej literatury i filozofii greckiej dotyczą pogranicza retoryki i filozofii oraz teatru greckiego, rozpatrywanego zarówno od strony tekstualnej, jak też widowiskowej. Jest stypendystką kilku fundacji polskich i zagranicznych: Von Hardt Foundation (Genewa- Vandoevres); Institut zur Förderung von Wissenschaftlern und Künstlern aus Ost und Mitteleuropa (Wiedeń, dwa razy); Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (sześć razy, Londyn, Saloniki), British Council (Cambridge University). Współpracowała z Centrum Historii Religii, w Programie „Mentor” (Centre d’ Histoire des Religious Programme) na Uniwersytecie l’ Etat a Liège, wielokrotnie była stypendystką Summer School of Modern Greek Language and Greek Culture na uniwersytetach w Salonikach i Atenach.
Jest autorką ośmiu książek, czternastu przekładów z języka starogreckiego tekstów z zakresu retoryki i filozofii greckiej z obszernymi wstępami genealogicznymi, ponad sześćdziesięciu artykułów w języku polskim, angielskim, niemieckim. Kieruje grantem z Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki Cypru realizując w czteroosobowym zespole (UAM, UJ) zadanie: Literacki przekład współczesnego cypryjskiego poety Kyriakosa Charalambidisa z Wstępem i komentarzem filologicznym.

25 kwietnia
Aktor w teatrze greckim. Podróż w czasie: od hipokrites do ethopios