Teusz

Teusz

adiunkt

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Adiunkt w Zakładzie Poradnictwa Społecznego Wydziału Studiów
Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: psychologia narracji,
poradnictwo biograficzne, psychologia rodziny, arteterapia, metoda dramy w
edukacji i terapii. Odbyła stypendia naukowe, kursy oraz studia podyplomowe w
zakresie Terapii i Pedagogiki Gestalt (Berlin, Kraków), arteterapii oraz systemowej
terapii rodzin (Berlin, Wrocław). Posiada certyfikaty trenerskie i arteterapeutyczne.
Autorka licznych artykułów w czasopismach i książkach zbiorowych, będących
efektem studiów teoretycznych i badań praktycznych z zakresu krytycznych
wydarzeń życiowych młodzieży, poradnictwa biograficznego, socjoterapii oraz
psychologii rodziny.

25 kwietnia
Młodzież i młodzi dorośli w kulturze lęku. Dialog motywujący w zaburzeniach lękowych a zmiana w życiu