Belzyt

Belzyt

Doktorant na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

26 kwietnia
Niespokojna planeta – niszczycielskie trzęsienia ziemi