Szydłowski WFiz

Szydłowski WFiz

Wydział Fizyki UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Henryk Szydłowski jest emerytowanym profesorem fizyki pracującym nadal na części etatu. Zajmował się magnetyzmem i nauczaniem fizyki. Jest autorem podręczników „Pracownia fizyczna” i „Pracownia fizyczna z komputerem” (10 wydań). Zorganizował Fizyczne Laboratorium Mikrokomputerowe, i Laboratorium Edukacyjnych Zastosowań Informatyki. W ostatnich latach wykłada elementy najnowszej fizyki również dla studentów wydziałów humanistycznych. Prowadzi systematyczne wykłady dla młodzieży szkół średnich: „Przekraczamy granice wyobraźni”.