mgr Andrzej Świrkowski

mgr Andrzej Świrkowski

wykładowca

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Andrzej Świrkowski, wykładowca w Katedrze Orientalistyki: Moje zainteresowania badawcze to japońska literatura po 1868 (ze szczególnym uwzględnieniem literatury popularnej) oraz kino Japonii. Obecnie pod kierunkiem prof. dr hab. Estery Żeromskiej piszę dysertację doktorską na temat japońskiej literatury kryminalnej lat 20. i 30. XX wieku.

25 kwietnia
O duchach w literaturze japońskiej