Suchanek

Suchanek

profesor

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Pracuje na stanowisku profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadząc działalność naukowo- dydaktyczną w ramach edukacji artystycznej.
Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Edukacji Artystycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Jest również, czynnie działającą artystką zajmującą się malarstwem.Studia artystyczne, ukończyła z wyróżnieniem w poznańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, dyplom uzyskała w pracowni gobelinu prof. Magdaleny Abakanowicz oraz w zakresie wychowania plastycznego. W 2001 roku otrzymała kwalifikację II stopnia, habilitację, z dyscypliny artystycznej malarstwo, w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Jest członkiem – założycielem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, w latach 2000-2004 pełniła funkcję wiceprezesa tego stowarzyszenia.
Autorka licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych, prezentowanych w kraju i za granicą. Prace w zbiorach prywatnych i muzealnych w Polsce oraz m. in. w Niemczech, Chorwacji, Danii, Holandii, Stanach Zjednoczonych.
Laureatka nagród i wyróżnień artystycznych.
Decyzją Prezydenta Miasta Poznania, została członkiem pierwszej kadencji Rady Programowej Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, podejmującej zadania w ramach popularyzacji historii i kultury Miasta Poznania, zwłaszcza realizacji projektu Bramy Poznania ICHOT. Kontynuując własną działalność artystyczną, jest także inicjatorką i organizatorką cyklicznych wydarzeń artystycznych o dużym założeniu w przestrzeni społecznej takich, jak np. dziewięć edycji Koncertu z cyklu „Ogrody Pegaza”, osiem edycji Międzywydziałowego Konkursu Plastycznego z cyklu „Studenckie impresje”, który od 2017 roku zyskał nową formułę, konkursu uczelnianego UAM oraz licznych przedsięwzięć twórczych, w ramach siedmiu edycji Festynu Rodzinnego UAM i wielu innych. Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją artystyczną oraz stymulacją twórczości studentów, dzieci i młodzieży w obszarze realizacji tematów badawczych, współtworzenia wydziałowych specjalności o charakterze artystycznym, projektów edukacyjno-artystycznych oraz organizacji ekspozycji prac plastycznych studentów UAM.

25 kwietnia
Wystawa pokonkursowa II Uczelnianego Konkursu Plastycznego UAM im. Piotra Wójciaka z cyklu „Studenckie impresje” pt. Źródła tożsamości