Skowrońska-Pućka

Skowrońska-Pućka

adiunkt

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Adiunkt w Zakładzie Poradnictwa Społecznego WSE UAM. Coach.

25 kwietnia
Żeby mi się tak chciało, tak jak mi się nie chce… o motywacji i motywowaniu.