Schmidt

Schmidt

doktorantka

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Anna Schmidt, doktorantka w Zakładzie Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz czynny nauczyciel edukacji przedszkolnej, posiadająca doświadczenie w pracy na stanowisku: nauczyciel-terapeuta, nauczyciel-wychowawca, nauczyciel języka obcego, socjoterapeuta oraz kurator społeczny. Autorka publikacji na temat m.in. funkcjonowania dziecka małego, metod i technik wykorzystywanych w pracy nauczyciela, współpracy środowisk na rzecz wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, relacji: nauczyciel-rodzic, współpracy ze środowiskiem lokalnym, a także nauczania języków obcych i dwujęzyczności.
Główne obszary zainteresowań:
– edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
– socjoterapia i promocja zdrowia,
– pedagogika społeczna,
– nauczanie języków w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
– alternatywne metody nauczania,
– plastyka,
– muzyka.

25 kwietnia
„Myślenie wizualne dla każdego – i małego i dużego!”