Matykowski

Matykowski

Profesor na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

26 kwietnia
Geografia zagrożeń i konfliktów na  świecie na początku XXI wieku, czyli w czasach szalonej globalizacji