dr inż. Rafał Wróżyński

dr inż. Rafał Wróżyński

Asystent

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Asystent Instytutu Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

24 kwietnia
Zastosowania teledetekcji satelitarnej w badaniach środowiska przyrodniczego