prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski

prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

wkrótce
Nie ma możliwości rozwoju cywilizacyjnego bez ingerencji w środowisko przyrodnicze