prof. UAM dr hab. Mariusz Pełechaty

prof. UAM dr hab. Mariusz Pełechaty

Kierownik Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Prof. dr hab. Mariusz Pełechaty jest kierownikiem zespołu geografów i biologów – pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Stacji Ekologicznej i Wydziału Biologii UAM, których różnorodne pasje naukowe łączy wspólna pasja do dzielenia się swoją wiedzą i działania na rzecz edukacji przyrodniczej oraz popularyzacji nauki. hydrobiolog specjalizujący się w badaniu roślin wodnych i zależności ekologicznych w ekosystemie jeziornym. Miłośnik podróży, pieszych wędrówek i powieści historycznych. W tegorocznej edycji festiwalu współorganizuje dla Państwa zajęcia terenowe pt: Poznaj przyrodę Wielkopolskiego Parku Narodowego.

26 kwietnia
POZNAJ PRZYRODĘ WPN WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAJĘCIA TERENOWE stan na 2018.04.18 wolnych 30 miejsc