Prof. UAM dr hab. Lidia Suchanek

Prof. UAM dr hab. Lidia Suchanek

Profesor

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr hab. Sztuki, prof. UAM – Lidia Suchanek Profesor UAM, kierownik Zakładu Edukacji Artystycznej, WSE. Prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną i twórczą w ramach edukacji artystycznej. Czynnie działająca artystka zajmującą się malarstwem, autorka licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych prezentowanych w kraju i za granicą. Laureatka nagród i wyróżnień artystycznych. Decyzją Prezydenta Miasta Poznania, członek pierwszej kadencji Rady Programowej Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, podejmującej zadania w ramach popularyzacji historii i kultury Miasta Poznania, zwłaszcza realizacji projektu Bramy Poznania ICHOT. Inicjatorka i organizatorka cyklicznych wydarzeń artystycznych o szerokim założeniu, np. Koncert „Ogrody Pegaza”, Uczelniany Konkurs Plastyczny UAM.

1 grudnia - 31 grudnia
Ogłoszenie wyników IV Uczelnianego Konkursu Plastycznego UAM im. Piotra Wójciaka