prof. UAM dr hab. Lechosław Kuczyński

prof. UAM dr hab. Lechosław Kuczyński

Kierownik Pracowni Ekologii Populacyjnej IBŚ WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Prof. UAM dr hab. Lechosław Kuczyński jest kierownikiem Pracowni Ekologii Populacyjnej Instytutu Biologii Środowiska Wydziłu Biologii UAM. Zajmuje się monitoringiem i ochroną przyrody. Bada wybiórczości siedliskową zwierząt i predyktywne modelowanie ich rozmieszczenia. Jest naukowym konsultantem OTOP, członkiem European Bird Census Council i European Ornithologists’ Union.W tegorocznej edycji festiwalu wraz ze studentami przygotował dla Państwa wytawę fotograficzną i pokaz multimedilny pt. Pola tętniące życiem.

26 kwietnia
POLA TĘTNIĄCE ŻYCIEM – WYSTAWA FOTOGRAFII
26 kwietnia
POLA TĘTNIĄCE ŻYCIEM – POKAZ MULTIMEDIALNY