prof. UAM dr hab. Joanna Mokracka

prof. UAM dr hab. Joanna Mokracka

Profesor UAM w Zakładzie Mikrobiologii IBE WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Prof. UAM dr hab. Joanna Mokracka pracuje w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Biologii Eksperymentalnej na Wydziale Biologii UAM. Jej zainteresowania naukowe dotyczą mechanizmów oporności na antybiotyki i chemioterapeutyki bakterii związanych z człowiekiem i wyizolowanych ze środowiska. Zajmuje się również oznaczeniem liczby i częstości występowania genów oporności na antybiotyki w środowiskowym DNA. W tegorocznej edycji festiwalu nadzoruje dla Państwa zajęcia pt. Świat mikrobów.