Prof UAM dr hab. Andrzej Brzeg

Prof UAM dr hab. Andrzej Brzeg

Profesor UAM w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska IBŚ WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Prof. UAM dr hab. Andrzej Brzeg pracuje w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Instytutu Biologii Środowiska na Wydziale Biologii UAM. Jest botanikiem. Specjalizuje się głównie w dziedzinie fitosocjologii i florystyki, poza tym interesuje się ptakami i motylami. W tegorocznej edycji festiwalu przygotował dla Państwa wystawę pt: Bioróżnorodność ekosystemów łąkowych.

26 kwietnia Godz. 9.00-16.00
BIORÓŻNORODNOŚĆ EKOSYSTEMÓW ŁĄKOWYCH