prof. Piotr Korduba

prof. Piotr Korduba

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

25 kwietnia Godz. 11.30; 13.00
Architektura władzy czyli dzielnica cesarska/uniwersytecka w Poznaniu