Leśniewski

Leśniewski

Adiunkt w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr hab. Piotr Leśniewski
Filozof, którego zakres prowadzonych badań obejmuje m.in. koncepcje dialogu – tradycyjne ujęcia filozoficzne i perspektywy współczesne (dynamika konfliktów społecznych, problematyka krzywdy, zadośćuczynienia i pojednania, modele działań racjonalnych i pozaracjonalnych) oraz filozoficzne koncepcje analogii (od metafizycznych po dialektyczne) i ich zastosowania w humanistyce. Jest autorem monografii Społeczeństwo dialogu. Prolegomena do teorii rekoncyliacji oraz – napisanej wspólnie z dr Katarzyną Gan-Krzywoszyńską – biografii Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963), która ukazała się w serii Rektorzy UAM.

25 kwietnia
Granice dialogu – naiwność i konsensus