*opiekun naukowy: prof UAM dr hab. Ziemowit Olszanowski

*opiekun naukowy: prof UAM dr hab. Ziemowit Olszanowski

Kierownik Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt IBŚ WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Prof. UAM dr. hab Ziemowit Olszanowski jest Kierownikiem Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt Instytutu Biologii Środowiska na Wydziale Biologii UAM. Zoolog, ekolog, nauczyciel akademicki. Zawodowo usiłuje zgłębiać taksonomię, ekologię, biologię i zoogeografię roztoczy z grupy mechowców (Oribatida). Interesują go powiązania filogenetyczne tych pajęczaków z ich partenogenetycznym i płciowym sposobem rozmnażania (włączając w to także rolę bakterii z rodzaju Wolbachia). Przedmiotem jego badań były także koewolucyjne konsekwencje układu drapieżnik – ofiara na przykładzie chrząszczy i roztoczy.
Pozazawodowe zainteresowania to: malarstwo dolnośląskie, fotografia (mroczny pejzaż peryferyjny) i muzyka (Cantenbury scene). W tegorocznej edycji festiwalu odpowiada merytorycznie za przygotowany dla Państwa wykład pt. Władcy marionetek.