*opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Adrian Surmacki

*opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Adrian Surmacki

Profesor UAM w Zakładzie Biologii i Ekologii Ptaków

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Prof. dr hab Adrian Surmacki jest pracownikiem Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków Instytutu Biologii Środowiska na Wydziale Biologii. Jest zapalonym ornitologiem i ekologiem. Od kilku lat jego pasją są kolory zwierząt. W swoich badaniach szuka odpowiedzi na pytanie jak powstają sygnały barwne, w jak sposób są postrzegane przez różne gatunki i jakie jest ich ewolucyjne znaczenie. Oprócz tego, wspólnie ze swoim doktorantem, bada wpływ światła na biologię i ekologię dziuplaków. Pracuje głównie na ptakach, ale nie stroni od innych grup zwierząt. Wolny czas lubi spędzać na wycieczkach terenowych obserwując… ptaki. W tegorocznej edycji festiwalu wraz ze studentami przygotował dla Państwa zajęcia pt. Zbuduj własne M2 – rzecz o ptasich gniazdach.

26 kwietnia
ZBUDUJ WŁASNE M2 RZECZ O PTASICH GNIAZDACH