*opiekun naukowy: prof. dr hab. Leszek Rychlik

*opiekun naukowy: prof. dr hab. Leszek Rychlik

Profesor w Zakładzie Zoologii Systematycznej IBŚ WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Prof. dr hab. Leszek Rychlik pracuje w Zakładzie Zoologii Systematycznej Instytutu Biologii Środowiska na Wydziale Biologii UAM. Jego zainteresowania badawcze dotyczą ekologii behawioralnej i ewolucyjnej zwierząt (konkurencja wewnątrz- i międzygatunkowa, rozdział nisz ekologicznych, organizacja socjalna, behawior żerowania, strategie zimowania, strategie metaboliczne, cechy osobowościowe, adaptacje do nadrzewnego trybu życia) oraz ich pasożytów. Prowadzi badania na małych ssakach (ryjówkowatych, gryzoniach, akrobatkach), większych ssakach (jenotach, leniwcach) i kręgowcach z innych gromad (płazach). W tegorocznej edycji festiwalu odpowiada merytorycznie za dwa wykłady przygotowane dla Państwa: Świat ssaków morskich i Wilkowór tasmański – eksperyment przyrody.

26 kwietnia
WILKOWÓR TASMAŃSKI EKSPERYMENT PRZYRODY
26 kwietnia
ŚWIAT SSAKÓW MORSKICH