*opiekun naukowy: dr Szymon Konwerski

*opiekun naukowy: dr Szymon Konwerski

Adiunkt w Zbiorach Muzealnych WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Szymon Konwerski jest adiunktem w Zbiorach Muzealnych Wydziału Biologii UAM. Zoolog – entomolog, zajmujący się biologią i ekologią chrząszczy oraz ich związkami z innymi organizmami i znaczeniem w różnych ekosystemach. Praktycznie wykorzystuje wiedzę entomologiczną w ramach działań związanych z ochroną przyrody oraz entomologią sądową. W tegorocznej edycji festiwalu odpowiada merytorycznie za przygotowany dla Państwa warsztat pt. CSI II – kryminalne zagadki Wydziału Biologii: entomologia sądowa.

26 kwietnia
CSI II – KRYMINALNE ZAGADKI WYDZIAŁU BIOLOGII: ENTOMOLOGIA SĄDOWA