*opiekun naukowy dr Przemysław Nuc

*opiekun naukowy dr Przemysław Nuc

Adiunkt w Zakładzie Biochemii IBMiB WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Przemysław Nuc jest adiunktem w Zakładzie Biochemii Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii na Wydziale Biologii UAM. Jego badania dotyczą transkryptomiki i uzyskiwania dużych ilości danych dobrej jakości przy możliwie najmniejszym nakładzie czasu i środków oraz biologi syntetycznej czyli budowania prostych, sztucznych układów biologicznych, tak by na proste pytanie można było uzyskać prostą odpowiedź. W tegorocznej edycji festiwalu wraz ze studentami przygotował dla Państwa laboratorium pt. Barwniki i światło.