*opiekun naukowy: dr Marek Żywicki

*opiekun naukowy: dr Marek Żywicki

Adiunkt w Zakładzie Biologii Obliczeniowej IBMiB WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Marek Żywicki jest adiunktem w Zakładzie Biologii Obliczeniowej Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii na Wydziale Biologii UAM i opiekunem Sekcji Bioinformatycznej Koła Naukowego Przyrodników. W centrum jego zainteresowań naukowych znajdują się cząsteczki RNA. W ostatnich latach odkryto niezliczone procesy komórkowe, w których cząsteczki te odgrywają kluczowe role. W swojej pracy naukowej łączy wiedzą biologiczną z warsztatem bioinformatycznym w celu wysokoprzepustowej identyfikacji nowych mechanizmów regulacji ekspresji genów opartych o cząsteczki RNA. Badania te nakierowane są głównie na identyfikację nowych typów małych RNA oraz analizę dynamiki ich struktury drugorzędowej. W tegorocznej edycji festiwalu odpowiada merytorycznie za przygotowany dla Państwa warsztat pt. Gdy informatyka spotyka się z biologią.

26 kwietnia
GDY INFORMATYKA SPOTYKA SIĘ Z BIOLOGIĄ