*opiekun naukowy: dr Maciej Szymański

*opiekun naukowy: dr Maciej Szymański

Adiunkt w Zakładzie Biologii Obliczeniowej IBMiB WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Maciej Szymański jest adiunktem w Zakładzie Biologii Obliczeniowej Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii na Wydziale Biologii UAM. Jego zainteresowania to: bioinformatyka RNA- przewidywanie i analiza struktur, powstanie życia na Ziemi i historia biologii molekularnej. W tegorocznej edycji festiwalu odpowiada merytorycznie za przygotowany dla Państwa wykład pt. Pionierzy biologii molekularnej – kontekst polski.

26 kwietnia
PIONIERZY BIOLOGII MOLEKULARNEJ KONTEKST POLSKI stan na 2018.03.24 wolnych 110 miejsc