*opiekun naukowy: dr Maciej Nowak

*opiekun naukowy: dr Maciej Nowak

Kierownik Wydziałowej Pracowni Biologicznych Informacji Przestrzennych WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Maciej Nowak jest kierownikiem Wydziałowej Pracowni Biologicznych Informacji Przestrzennych na Wydziale Biologii UAM. Jest doktorem nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska przyrodniczego, absolwentem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. Od 2010 r. pracuje jako adiunkt na Wydziale Biologii. Jego zainteresowania badawcze dotyczą wykorzystywania narzędzi GIS i teledetekcji w monitorowaniu i modelowaniu zadrzewień w krajobrazie rolniczym oraz w badaniach nad różnorodnością biologiczną. W tegorocznej edycji festiwalu odpowiada merytorycznie za przygotowany dla Państwa warsztat pt. Rajd GPS Morasko.