*opiekun naukowy: dr Krzysztof Zawierucha

*opiekun naukowy: dr Krzysztof Zawierucha

Adiunkt w Zakładzie Taksonomii i Ekologii Zwierząt IBŚ WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca


Dr Krzysztof Zawierucha jest adiunktem w Zakładzie Taksonomii i Ekologii Zwierząt Instytutu Biologii Środowiska na Wydziale Biologii UAM. Jest biologiem, zoologiem, specjalizującym się w taksonomii, ekologii i biogeografii niesporczaków (Tadigrada). Niestrudzony popularyzator nauki. Często można Go spotkać w Arktyce, gdzie bada ekosystemy polarne. Zakochał się w regionach górskich i polarnych, a tam w mikroskopijnych zwierzakach. Od lat interesuje się zwierzętami zasiedlającymi lodowce, a w szczególności kriokonity, czyli małe stawki na powierzchni lodu. Badając życie na lodowcach czuje się czasem jak w filmach science fiction. Mówi: to nie do wiary, że możemy znaleźć zwierzęta na powierzchni lodu w wysokich górach, ale też w samym jego wnętrzu. Zwykle są to organizmy nie przekraczające 1 mm. wielkości, które są najwyższym ogniwem łańcucha pokarmowego w ekosystemach lodowych. Bardzo często są to nowe, nieznane gatunki. Zaprasza do zapoznania się z tymi niezwykłymi stworzeniami. W tegorocznej edycji festiwalu wraz ze studentami przygotował dla Państwa zajęcia pt. Żyć w kriosferze oto jest wyzwanie!”

26 kwietnia
ŻYĆ W KRIOSFERZE – OTO JEST WYZWANIE!